SISTEM MAKLUMAT PERKILANGAN

Sebarang pertanyaan sila hubungi (any inquiries please contact) :

  • Mr. Rodolfo Blantocas ( +60 88 211742 +60 14 9132151 )
  • Ms Juinah Lipat ( +60 88 240732 )
  • Fax: +60 88257814